Ascentlogo

Werkenophoogte

Basis Werken op Hoogte

 
Type cursus Basis cursus
Duur 1 dag
Aantal deelnemers Maximaal 6 
Locatie Trainingcentrum Amersfoort
Materiaal Wordt ter beschikking gesteld
Certificering Certificaat met 1 jaar geldigheid

 

 

Werknemers moeten aantoonbaar competent zijn in de uit te voeren werkzaamheden (zie ook EU Richtlijn 89/656/EEC). Hier hoort het juist gebruik van PBM ook bij. De geëigende weg naar competentie is opleiding en de enige manier om dat (achteraf) aan te tonen is certificatie. De werkgever is verplicht te voorzien in voorlichting en onderricht welke is gericht op het herkennen van gevaren, het nemen van maatregelen en het gebruik van PBM. In deze ééndaagse basistraining voor iedereen die met valbeveiliging en/of werkpositionering werkt wordt het werken op platte, hellende en verticale sructuren behandeld.

 

Inhoud

  • Persoonlijke veiligheid
  • Relevante rechts en wetkennis met betrekking tot werken op hoogte
  • Krachten
  • Valbeveiliging, werkplaatsbeperking en werkpositionering in theorie en praktijk
  • Gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermings Materialen
  • Oefenen van diverse situaties in ons trainingscentrum
  • Platte daken en schuine daken
  • Torens, steigers, laddersystemen

   

 

Knopcursusplanning 

 

Groepstraining? Behoefte aan meer informatie, prijzen en/of mogelijkheden?

Vraag meer informatie aan.