Ascentlogo

bhvbasis

BHV basis

 
Type cursus Basis cursus
Duur 2 dagen
Aantal deelnemers Maximaal 12
Locatie Trainingcentrum Amersfoort
Materiaal Wordt ter beschikking gesteld
Certificering Certificaat met 1 jaar geldigheid

 

Het taakgebied van de Bedrijfshulpverlener (BHV-er) is vierledig:

 

  • Eerstehulp: het herkennen van gevaarlijke situaties en het treffen van de juiste maatregelen, in noodsituaties het slachtoffer kunnen verplaatsen, vaststellen wat er met het slachtoffer gebeurd is, geruststellen van het slachtoffer, zorgen voor deskundige hulp en het verlenen van eerstehulp.
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand: het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen, kennis van de belangrijkste brandpreventieve maatregelen en voorzieningen, beperken en bestrijden van een beginnende brand, toepassen van de branddriehoek, kennis van ontwikkelen van brand en vooral weten wat wel en wat niet te doen.
  • Ontruiming: het begeleiden van een ontruiming, het gebruik maken van veiligheidsmiddelen, kennis hebben van het ontruimingsplan, kennis hebben van de vluchtroutes en het gebruik ervan en toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen..
  • Communicatie/alarmering: het op een juiste wijze melden van het ongeval of de brand, interne communicatie, het verstrekken van informatie aan de hulpverleningsdiensten en het samenwerken met hulpverleningsinstanties.

 

Inhoud

Verlenen van eerste hulp (1 dag)

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de ABC-benadering. Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind.

 

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (1 dag)

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.

 

Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

 

Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en voldoen aan alle eisen die de wetgever stelt aan de opleiding van de BHV-er. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van Ascent dat een jaar geldig is. U kunt uw certificaat verlengen door het volgen van een herhalingscursus.


Alle cursussen worden gegeven conform de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Knopcursusplanning 

 

Groepstraining? Behoefte aan meer informatie, prijzen en/of mogelijkheden?

Vraag meer informatie aan.