Ascentlogo

Een goede TRAINING

Wat doen we

Ascent Safety biedt totaaloplossingen op het gebied van veilig werken, redden en medische hulpverlening. Werken met hoogteverschillen of moeilijk bereikbare plaatsen zijn de specialiteit. 
Advisering, Training, Verkoop van PBM en volledige Inspectie oplossingen vormen de pijlers van het bedrijf. 

Faibloktrans

Approved Trainingcentre First Aid International

De missie van First Aid International is om aantrekkelijk, kwalitatief hoogstaand en voordelig Eerste Hulp onderwijs voor een zo’n groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen in eigen kennis en vaardigheden de sleutel vormt voor een succcesvolle hulpverlening. In onze overtuiging vormt het lesprogramma van First Aid International de weg naar gedegen, kwalitatief hoogstaand en drempelverlagende eerstehulp trainingen.

 

Lees meer informatie over First Aid International

Dit is ACX.

Mobiel. Krachtig. One-of-a-kind!
acx hero
leesmeergroot

Kwaliteit en Certificering

Als professionele speler streeft Ascent naar optimale kwaliteit en veiligheid. Goed afgestemde bedrijfsprocessen, kennis en kunde zijn onontbeerlijk! Een gedegen managementsysteem, member van (inter)nationale richtlijnen en participeren in relevante commissies vormen ons fundament.

Tuvbloktrans         Iratabloktrans         Spratbloktrans         Faibloktrans       Nweabloktrans        NENlogo2017          GWOtrainer2016