Ascentlogo

Een goede TRAINING

Wat doen we

Ascent Safety biedt totaaloplossingen op het gebied van veilig werken, redden en medische hulpverlening. Werken met hoogteverschillen of moeilijk bereikbare plaatsen zijn de specialiteit. 
Advisering, Training, Verkoop van PBM en volledige Inspectie oplossingen vormen de pijlers van het bedrijf. 

ISO9001

ISO9001:2008 gecertificeerd


Ascent streeft naar optimale kwaliteit, professionaliteit en veiligheid. Hierin worden geen concessies gedaan. Klant tevredenheid is enorm belangrijk. Daarom heeft Ascent gekozen om het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat te behalen.

NEN-EN-ISO 9001:2008 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die Ascent kan gebruiken om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen en aan wet- en regelgeving. Hierdoor zijn wij in staat om continu de kwaliteit van onze produkten en diensten te beoordelen, en daarmee indien nodig tijdig het gehele proces bij te sturen. Het kwaliteitssysteem is niet alleen op borging gericht, maar vooral ook op verbetering. Wij willen onze organisatie en de dienstverlening voortdurend verbeteren.

 

Ascent Safety heeft een kwaliteitssysteem dat door TuV NEN-EN-ISO 9001:2008 is gecertificeerd.

 

 

 

Dit is ACX.

Mobiel. Krachtig. One-of-a-kind!
acx hero
leesmeergroot

Kwaliteit en Certificering

Als professionele speler streeft Ascent naar optimale kwaliteit en veiligheid. Goed afgestemde bedrijfsprocessen, kennis en kunde zijn onontbeerlijk! Een gedegen managementsysteem, member van (inter)nationale richtlijnen en participeren in relevante commissies vormen ons fundament.

Tuvbloktrans         Iratabloktrans         Spratbloktrans         Faibloktrans       Nweabloktrans        NENlogo2017          GWOtrainer2016